knowledge


การทำSEOเพื่อเว็บไซต์ติดอันดับ1 ตอน เทคนิค SEO

ในปี 2019 เรามาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรที่สำคัญที่สุดต่อการทำ SEO [ ตอนที่ 6]

 1. เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีความปลอดภัย (A Secure and Accessible Website)
 2. ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์และอุปกรณ์ Mobile (Page Speed) 
 3. เว็บที่ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์มือถือ (Mobile Friendliness)
 4. อายุโดเมน, URL และระดับคะแนนความน่าเชื่อถือของโดเมน (Domain Age, URL and Authority)
 5. คอนเท้นต์ที่ดีและเหมาะสม (Optimized Content)
 6. SEO เทคนิค (Technical SEO)
 7. การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งาน (UX หรือ User Experience)
 8. ลิงค์ภายในและภายนอกเว็บไซต์ (Internal and External Links)
 9. การเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Signals)
 10. ข้อมูลของธุรกิจที่ชัดเจน (Business Information)

6. เทคนิคการทำ SEO (Technical SEO)

technical seo

จากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า การปรับปรุงในแง่ของโค๊ดที่ถูกนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์เราถูกจัดอันดับได้ในตำแหน่งที่ดีขึ้น วันนี้มาดูกันว่าการปรับปรุงด้วยเทคนิคต่างๆของ SEO จะมีอะไรกันบ้าง 

เทคนิคที่ 1 การสร้างความเชื่อมโยงและเกี่ยวของกับเว็บไซต์ด้วย Keyword ที่สอดแทรกไปในส่วนต่างๆที่สำคัญของเนื้อหา ตั้งแต่หัวเรื่องไปจนกระทั่ง เนื้อหาในเว็บไซต์

เทคนิคที่ 2 เนื้อหาควรกระชับและน่าอ่าน ซึ่งโดยปกติเราแนะนำว่าบทความไม่ควรต่ำกว่า 300 คำเนื่องจากน้อยเกินไปและในขณะเดียวกันบทความที่ยาวเกินไปก็ไม่น่าสนใจ หากเรามีบทความยาวๆแนะนำว่าให้แบ่งเป็น Part ไปต่างละหน้า 

เทคนิคที่ 3 การสร้าง Meta tags หลังบ้านที่จะบอกเนื้อหาเว็บไซต์ในแต่ละหน้าว่าเกี่ยวข้องกับอะไร ควรใส่ Keyword ที่เราต้องการให้คนค้นหาลงไปด้วย ทั้งใน Title และ Description

เทคนิคที่ 4 การใส่ข้อความในรูป โดยปกติ Google ไม่สามารถทราบได้ว่ารูปที่เราอัพลงไปเกี่ยวข้องกับอะไร แต่ถ้าเราอยากให้รูปเราแสดงผลในอันดับที่ดีจำเป็นต้อง ใส่ข้อความบอกถึงความหมายของรูปนั้นๆ

เทคนิคที่ 5 ในกรณีที่เหมาะสมคุณควรจะทำ  schema markup เพื่อเน้นย้ำบอก Google ว่าเราผลิตเนื้อหาประเภทใด 

ตัวอย่างของประเภทของข้อมูล Microdata ที่ระบุใน Schema.org ได้แก่

 • Creative works: CreativeWork, Book, Movie, MusicRecording, Recipe, TVSeries
 • Embedded non-text objects: AudioObject, ImageObject, VideoObject
 • Event
 • Organization
 • Person
 • Place, LocalBusiness, Restaurant
 • Product, Offer, AggregateOffer
 • Review, AggregateRating