ร่วมงานกับ iSEO

iSEO ต้องการผู้ร่วมงานคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจงานด้านการตลาดออนไลน์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEO SEM งานเว็บไซต์ เชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา กรอกแบบฟอร์มในตำแหน่งที่สนใจด้านล่างนี้

 

รับสมัครงานตำแหน่ง Graphic Designer (กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 • ออกแบบสื่อโฆษณา และงานกราฟฟิกต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบน Facebook, Instagram และ Google

 

 • ออกแบบงานกราฟฟิคให้กับเว็บไซต์ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และมือถือ
 • ออกแบบงานกราฟฟิคให้สื่อออนไลน์ที่จะใช้ในส่วนของเว็บไซต์ โลโก้ และแบนเนอร์โฆษณา
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบ และดำเนินการออกแบบให้สวยงาม เป็นมืออาชีพ ตรงกับธุรกิจของลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ ในการปรับปรุงภาพโฆษณา

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, และโปรแกรมด้านกราฟฟิกอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • รักงานด้านบริการ มี Service Mind มีทักษะการประสานงานที่ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีประสบการณ์ 1- 2 ปี (หากเคยผ่านงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถรับงานได้หลายงานและทำให้เสร็จภายในเวลาที่โปรเจคนั้นกำหนดได้
 • ค่อนข้างมีความละเอียดในการผลิตงานกราฟฟิค

สวัสดิการ :

 • สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามนโยบายบริษัทฯ)
 • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง Content Creator (Editor)

ตำแหน่ง Content Creatro (Editor)

 หน้าที่และความรับผิดชอบ:  
 
 • มีหน้าที่รับผิดชอบงานเขียน Content ทั้งข้อความและรูปภาพ โดยวางแผยเรื่อง การจัดวางเนื้อหาให้เหมาะสม
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รายงานผลการดำเนินงาน ติดตามและสื่อสารประสานงานกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อวางแผนกลยุทธ์การทำ Content ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • มีความเข้าใจพื้นฐานในการใช้เครื่องมือของ Google และ Facebook  เช่น  Analytics, Adwords,  Webmaster Tools เป็นต้น
 • วางแผนพัฒนาข้อมูล ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบและความสดใหม่ ของเว็บไซต์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์
 • เฝ้าติดตามกระแสใหม่ๆ บน Social Media เพื่อนำมาวางแผนในการรายงานข่าวดูแลเนื้อหา รูปภาพ ข้อความที่ปรากฎบนเว็บไซต์ บล็อค สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Youtube
 • สามารถจัดเตรียมทำ proposal และ report ที่เกี่ยวข้องกับงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบปริญญาตรี ด้านการตลาด นิเทศศาตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Google App เช่น Doc, Slide, Sheet และ  Ms. Office, Power point , Photo Shop, etc.
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รักการเขียน และการอ่านบทความออนไลน์ ชอบตามกระแสในโลก Social Network
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

สวัสดิการ :

 • สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามนโยบายบริษัทฯ)
 • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

บริษัท โชเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

ลักษณะงานและขอบเขตการเรียนรู้งาน

- งานโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Google และ Facebook

- นักออกแบบแบนเนอร์โฆษณา

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative idea)                                                                   

- ออกแบบกราฟฟิก (Graphic design)

- โปรโมทคอนเทนต์ออน์ไลน์ด้วยการทำ SEO

- นักวางแผนการโฆษณาออนไลน์

สำหรับนักศึกษาภาควิชา:

- นิเทศน์ศาสตร์

- คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

- การตลาด

- การประชาสัมพันธ์

- การประชาสัมพันธ์

- Event Management

คุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน:

- ต้องการฝึกฝนและเพิ่มเติมความสามารถด้านการตลาดออนไลน์

- ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง Project Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 • รับบรีฟจากลูกค้าหรือทีมงานงานภายในเกี่ยวกับโปรเจค เพื่อนำไปปฎิบัติงานต่อกับทีมภายในบริษัท
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ของลูกค้า
 • ประสานงานกับทีม Production, Graphic, Programing ติดตามและแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลาที่จำกัดและกำหนดไว้
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในทีม และ ตำเเหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหวังให้ลูกค้าเสมอ

 

 • คุณสมบัติ
 • จบสายบริหารการตลาด, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35  ปี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Google App เช่น Doc, Slide, Sheet และ  Ms. Office, Power point , Photo Shop, etc.
 • ชอบวางแผนงาน จัดการตารางงานให้เป็นไปตามที่กำหนดได้
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ชอบสร้างสรรค์งานดีๆอยู่ตลอด
 • เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
 • ต้องการเติบโตไปกับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

สวัสดิการ :

 • สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามนโยบายบริษัทฯ)
 • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน (Accounting & Financial Manager)

เงินเดือน : ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์งานที่ผ่านมา)

ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี

ลักษณะงาน : ออกใบเสร็จรับเงิน จากโปรแกรมบัญชีและบันทึกรายการบัญชีรายรับรายจ่าย และตรวจสอบเอกสารต่างๆ และติดตามบัญชีเจ้าหนี้ และลูกหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูแลงานด้านบุคคล เงินเดือนพนักงาน การหยุดพัก (ลาป่วย ลากิจ) บันทึกเวลาเข้า - ออกของพนักงาน (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง 22 - 29 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, แต่งกายสุภาพ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบกระตือรือร้น และใส่ใจการเรียนรู้อยู่เสมอสามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้ มีทักษะและความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ตและพิมพ์เอกสารได้

พิเศษสวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง Search Engine Optimization Specialist (SEO Specialist)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน SEM และ SEO และความเข้าเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มคีย์เวิร์ดให้กับเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ด้านการโฆษณาและการค้นหาผ่าน Google.co.th
 • รู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การทำ SEM และ SEO เพื่อทำให้อันดับดีขึ้นบน Google.co.th
 • สามารถค้นคว้าหาแนวทางเพื่อการพัฒนาอันดับของคีย์เวิร์ดทั้ง SEO และ SEM ได้
 • มีความเข้าใจพื้นฐานในการใช้เครื่องมือของ Google เช่น  Google Analytics, Google Adwords, Google Webmaster Tools เป็นต้น
 • วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางสถิต และสร้างโซลูชั่นเพื่อทำให้การตลาดออนไลน์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น
 • ติดตามการทำ SEO / SEM การวัดการตลาดและยอดขายเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม
 • มีความสามารถเบื้องต้นในการ run Adwords campaign และประวัติการทำ SEO มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดเตรียมทำ proposal และ report ที่เกี่ยวข้องกับงาน SEM และ SEO

Qualifications :

 • เพศชาย หญิง จบสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ  SEM และ SEO
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

สวัสดิการ :

 • สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามนโยบายบริษัทฯ)
 • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง Search Engine Marketing Specialist (SEM Specialist)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน SEM และ SEO และความเข้าเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มคีย์เวิร์ดให้กับเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ด้านการโฆษณาและการค้นหาผ่าน Google.co.th
 • ผ่านการฝึกอบรบ Google Adwords และได้รับ Certificate มา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การทำ SEM และ SEO เพื่อทำให้อันดับดีขึ้นบน Google.co.th
 • สามารถค้นคว้าหาแนวทางเพื่อการพัฒนาอันดับของคีย์เวิร์ดทั้ง SEO และ SEM ได้
 • มีความเข้าใจพื้นฐานในการใช้เครื่องมือของ Google เช่น  Google Analytics, Google Adwords, Google Webmaster Tools เป็นต้น
 • วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางสถิต และสร้างโซลูชั่นเพื่อทำให้การตลาดออนไลน์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น
 • ติดตามการทำ SEO / SEM การวัดการตลาดและยอดขายเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม
 • มีความสามารถเบื้องต้นในการ run Adwords campaign และประวัติการทำ SEO มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดเตรียมทำ proposal และ report ที่เกี่ยวข้องกับงาน SEM และ SEO

Qualifications :

 • เพศชาย หญิง จบสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ  SEM และ SEO
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

สวัสดิการ :

 • สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามนโยบายบริษัทฯ)
 • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
ร่วมงานกับเรา
รับสมัครตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ (PHP และ Wordpress)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ (Web Programming) และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ (Database)
 • ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับงานระบบโฆษณาออนไลน์ได้
 • ออกแบบโครงสร้างและเขียนระบบ Support ตามความต้องการของฝ่ายขายภายในบริษัทฯ ได้
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บและงานโฆษณาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทดลองระบบและจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานให้กับลูกค้า
 • สามารถติดต่อ สื่อสาร พูดคุยกับลูกค้าหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความชำนาญด้านการเขียนภาษา PHP, HTML, jQurey, CSS, Javascript (jQuery, Bootstrap, AJAX) และการใช้เฟรมเวิร์ค Wordpress
 • มีความรู้ ความชำนาญในการออกแบบฐานข้อมูล (Database) เช่น MS SQL, MS SQL, Mongo DB, MS Access, Oracle
 • มีความสามารถการใช้งาน CMS (Wordpress) หรือเว็บสำเร็จรูปอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการอ่าน Code และสามารถแก้ไข หรือพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีลอจิกในการเขียนโปรแกรมที่ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop และมีความรู้ในการจัดการ UX/UI เป็นอย่างดี
 • รักการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

สวัสดิการ :

 • สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามนโยบายบริษัทฯ)
 • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
ร่วมงานกับเรา