ร่วมงานกับ iSEO

iSEO ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้า หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการความมั่นคง ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา ทันสมัย กระตือรือร้น ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มาร่วมทีมบริหารและพัฒนาศูนย์การค้า ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

รับสมัครงานตำแหน่ง Graphic Designer

เงินเดือน : 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี 

ลักษณะงาน : จัดทำออกแบบ / วาง Graphic / Media ที่เกี่ยวข้องกับงาน Project และ Application ต่างๆที่ได้รับมอบหมายออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคำนึงถึงความเป็นไปได้ประสานงาน ออกแบบ Gimmick, Games เพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีความสามารถด้านการออกแบบ นำเสนองานตามที่บริษัทต้องการได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พิเศษสวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

jobs
รับสมัครงานตำแหน่ง Content Creator

เงินเดือน : 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี

ลักษณะงาน : ธุรกิจสื่อด้านการตลาดโฆษณาออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาอักษรศาสตร์ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, แต่งกายสุภาพ

พิเศษสวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

jobs
รับสมัครงานตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

บริษัท โชเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

ลักษณะงานและขอบเขตการเรียนรู้งาน

- งานโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Google และ Facebook

- นักออกแบบแบนเนอร์โฆษณา

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative idea)                                                                   

- ออกแบบกราฟฟิก (Graphic design)

- โปรโมทคอนเทนต์ออน์ไลน์ด้วยการทำ SEO

- นักวางแผนการโฆษณาออนไลน์

สำหรับนักศึกษาภาควิชา:

- นิเทศน์ศาสตร์

- คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

- การตลาด

- การประชาสัมพันธ์

- การประชาสัมพันธ์

- Event Management

คุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน:

- ต้องการฝึกฝนและเพิ่มเติมความสามารถด้านการตลาดออนไลน์

- ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

jobs
รับสมัครงานตำแหน่ง Project Manager

เงินเดือน : 20,000 ++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี

ลักษณะงาน : ดูแลสื่อโฆษณาออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง 22 - 29 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, แต่งกายสุภาพ มีความสามารถในการควบคุม Media และ Web Seeding ได้ (หากมีประสบการณ์ทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

พิเศษสวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

jobs
รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน (Accounting & Financial Manager)

เงินเดือน : ตามตกลง

ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี

ลักษณะงาน : ออกใบเสร็จรับเงิน จากโปรแกรมบัญชีและบันทึกรายการบัญชีรายรับรายจ่าย และตรวจสอบเอกสารต่างๆ และติดตามบัญชีเจ้าหนี้ และลูกหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูแลงานด้านบุคคล เงินเดือนพนักงาน การหยุดพัก (ลาป่วย ลากิจ) บันทึกเวลาเข้า - ออกของพนักงาน (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง 22 - 29 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, แต่งกายสุภาพ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบกระตือรือร้น และใส่ใจการเรียนรู้อยู่เสมอสามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้ มีทักษะและความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ตและพิมพ์เอกสารได้

พิเศษสวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

jobs
รับสมัครงานตำแหน่ง Search Engine Optimization Specialist (SEO Specialist)

เงินเดือน : ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี

ลักษณะงาน : มีความรู้ และ เชี่ยวชาญด้าน Google Analytics, Adwords, Facebook, Webmaster Tools หรือเครื่องมือจาก Third - Party อื่นๆ สามารถวิเคราะห์ คีย์เวิร์ดคู่แข่งได้อย่างเชี่ยวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา งานด้าน Seo ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้มีทักษะในการปรับ On - Page และ Off - Page ได้เป็นอย่างดี สร้าง Linkbuilding สร้าง Network ให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง 22 - 30 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, แต่งกายสุภาพ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบกระตือรือร้น และใส่ใจการเรียนรู้อยู่เสมอสามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้

พิเศษสวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

jobs
รับสมัครงานตำแหน่ง Search Engine Marketing Specialist (SEM Specialist)

เงินเดือน : ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี

ลักษณะงาน : วิเคราะห์หา Keyword ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำการทดสอบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์แคมเปญ PPC เพื่อผลักดันให้ยอดขายได้ตามเป้าหมาย ปรับแต่งการประมูลราคา Keywords เขียน Copy ของ Ads และทำการทดสอบพัฒนาแผนใหม่ๆ และทดสอบ, ดำเนินกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และวัดผลที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง 22 - 30 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, แต่งกายสุภาพ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบกระตือรือร้น และใส่ใจการเรียนรู้อยู่เสมอสามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้

พิเศษสวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสมัครได้ที่ Tel : 02-193-9062 หรือ 087-508-5855

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

Email : nilkamhaeng@social.co.th

jobs
รับสมัครตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ (PHP และ Wordpress)
jobs