knowledge


A Secure and Accessible Website

หลักสำคัญประการหนึ่งในการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ที่ การที่เราต้องรู้หรือทราบเงื่อนไขที่ Search Engine ได้วางแนวทางปฎิบัติเอาไว้ผ่าน อัลกอริทึม (Algorithm) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงกลายเป็นความจำเป็นที่เราต้องติดตามและรับรู้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอด เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน SEO ให้มีประสิทธิภาพ

วันนี้เราได้เขียนและนำบทสรุปองค์ประกอบ 10 อย่างที่สำคัญในการทำให้เว็บไซต์มีทราฟฟิกเพิ่มมากขึ้นผ่านอันดับที่ดีขึ้นจากการทำ SEO และเราจะมาเขียนองค์ประกอบเหล่านั้น ผ่านบทความชิ้นนี้ (แต่จะเป็นการทยอยเขียนแต่ละองค์ประกอบและอัพเดทผ่านเว็บไซต์ www.iseo.in.th ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของเว็บไซต์ หรือแม้แต่ผู้ที่ทำ SEO จะได้ศึกษาและเพิ่มเติมองค์ความรู้เหล่านี้ไปด้วยกัน

 

ในปี 2019 เรามาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรที่สำคัญที่สุดต่อการทำ SEO [ ตอนที่ 1]

 1. เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีความปลอดภัย (A Secure and Accessible Website)
 2. ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์และอุปกรณ์ Mobile (Page Speed) 
 3. เว็บที่ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์มือถือ (Mobile Friendliness)
 4. อายุโดเมน, URL และระดับคะแนนความน่าเชื่อถือของโดเมน (Domain Age, URL and Authority)
 5. คอนเท้นต์ที่ดีและเหมาะสม (Optimized Content)
 6. SEO เทคนิค (Technical SEO)
 7. การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งาน (UX หรือ User Experience)
 8. ลิงค์ภายในและภายนอกเว็บไซต์ (Internal and External Links)
 9. การเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Signals)
 10. ข้อมูลของธุรกิจที่ชัดเจน (Business Information)

เรามาเริ่มต้นกันที่ ข้อแรกกันเลย

ความปลอดภัยเว็บไซต์ต่อการทำSEO

 

1. เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีความปลอดภัย

(A Secure and Accessible Website)

 สิ่งแรกขององค์ประกอบของการจัดอันดับของ SEO นั้น เราควรจะมองถึงความปลอดภัยของการใช้งานของเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น หาก user ท่านหนึ่งกำลังจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆแต่เมื่อทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยต่อการใช้หรือแม้แต่มีการเก็บข้อมูล ก็อาจจะทำให้ user ไม่กล้าที่จะเข้าเว็บไซต์เหล่านั้น 

ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ Google คิดคือ ทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมาที่สุด

จากกรณีที่พึ่งยกตัวอย่างไปข้างต้นเราจะเห็นว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงนั้นจะทำให้ User ไม่กล้าเข้า เหตุนี้ Google ก็จะมองว่าเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งานซึ่งจะทำให้การจัดอันดับของ Google อยู่ในอันดับที่ไม่ดี  

 วันนี้เราจะมาดูกันว่า 3 ข้อที่จะช่วยเว็บไซต์คุณมีอันดับที่ดีขึ้นจาก  A Secure and Accessible Website มีอะไรบ้าง

1.การอัพไฟล์ Robots.txt

 เพื่อให้ Google bots เข้ามาเก็บข้อมูลในส่วนที่เราต้องการได้โดยข้อมูลใดที่เราไม่ต้องการ Google bots เก็บข้อสามารถแจ้งได้ ทำเรากำหนดสิ่งที่ Google ชอบไปแสดงผลได้ ส่วนใดที่ Google ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องนำไปแสดงผล   

 • วิธีการตรวจสอบไฟล์ robots.txt 

คุณเพียงพิมพ์ Urlของคุณแล้วตามด้วย/robots.txt 

ยกตัวอย่าง เช่น www.google.com/robots.txt 

 • วิธีการสร้างไฟล์ robots.txt

นั้นง่ายมากครับ เรานำคำสั่งนี้ไปใส่ในไฟล์ .txt ก็ได้แล้วครับ โดย ไฟล์ใดคุณไม่ต้องการให้แสดงผล เช่น ตัวอย่างจากไฟล์นี้คือ ไม่ต้องการให้ Google bots เก็บข้อมูลในส่วน demo ก็เพียงใส่ 

Disallow:/ ชื่อไฟล์ที่ต้องต้องการไม่ให้ google เก็บข้อมูล

User-agent: *

Allow: /

User-agent: Googlebot

Allow: /

Disallow: /demo/

2. .การอัพโหลดไฟล์ Sitemap.xml

ผังเว็บไซต์นี่สำคัญขนาดไหน นอกจากความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ที่ทำให้ผู้ใช้ประทับใจ

เพราะหาอะไรก็เจอได้ในแผนผังนี้ อีกทั้งยังง่ายต่อการเก็บข้อมูลของ Google bots 

 • วิธีการสร้างไฟล์ Sitemap.xml สำหรับ wordpress  

  คุณสามารถใช้ yoast seo ในการ generate sitemap จากเว็บไซต์ของคุณได้ โดยเจ้าตัว Yoast seo นี้ยังมีฟังชั่นในการทำ SEO อื่นๆอีกมากซึ่งคุณสามารถ dowload จากได้ลิงค์นี้ https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

 • วิธีการสร้างไฟล์ Sitemap.xml สำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ใช้ wordpress  

 คุณสามารถใช้ https://pro-sitemaps.com/  เป็นระบบที่จะช่วย Generate sitemap ของคุณให้สมบูรณ์เช่นกัน

3.การติดตั้ง SSL หรือ Https 

 วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ Google มองว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อหรือปลอดภัยนั้น คือการติดตั้ง SSL  หรือ Secure Sockets Layer จะช่วยยกระดับ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์คุณ

สรุป 

องค์ประกอบสำคัญการทำ SEO เพื่อเว็บไซต์ติดอันดับ 1 ในตอนนี้เราแนะนำให้คุณนั้นสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ด้วยสิ่งเหล่านั้นคือ Sitemap.xml , robots.txt และ SSL เพื่อให้ Google มองว่าเว็บไซต์เรานั้นมีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้คุณมีอันดับที่ดีขึ้น 

**ในตอนต่อไปเรามาดูกันว่าวิธีการใดใน10 องค์ประกอบสำคัญการทำ SEO เพื่อเว็บไซต์ติดอันดับ 1**