knowledge


How backlink is so important to SEO?

หัวใจหลักส่วนหนึ่งของการทำ SEO เลยก็คือการทำ Backlink ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าหาก Backlink มาจาก Website ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของเรา เจ้าโรบอทของ google ก็จะสามารถหาเราได้ง่ายขึ้น ยิ่งถ้ามาจาก Website ที่มีคุณภาพ หรือน่าเชื่อถืออยู่ด้วยแล้ว ยิ่งจะทำให้ google มองเว็บไซต์ของเรามีคุณภาพตามไปด้วย และแน่นอนว่าส่งผลโดยตรงต่อการจัดอันดับ SEO ของ google

ตัวอย่าง

  • Backlink ที่เกี่ยวข้องสินค้าอยู่ในหมวดหมู่ อาหาร และเครื่องดื่ม
  • เว็บไซต์ cooking.kapook.com มี backlink มายังสินค้าหรือบริการของเรา
    สินค้าอยู่ในหมวดหมู่แฟชั่น เครื่องแต่งกาย
  • เว็บไซต์ women.mthai.com/fashion มี backlink มายังสินค้าหรือบริการของเรา เป็นต้น