knowledge


BACKLINK จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างไร

หัวใจหลักส่วนหนึ่งของการทำ SEO เลยก็คือการทำ Backlink ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าหาก Backlink มาจาก Website ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของเรา เจ้าโรบอทของ google ก็จะสามารถหาเราได้ง่ายขึ้น ยิ่งถ้ามาจาก Website ที่มีคุณภาพ หรือน่าเชื่อถืออยู่ด้วยแล้ว ยิ่งจะทำให้ google มองเว็บไซต์ของเรามีคุณภาพตามไปด้วย และแน่นอนว่าส่งผลโดยตรงต่อการจัดอันดับ SEO ของ google

ตัวอย่าง

  • Backlink ที่เกี่ยวข้องสินค้าอยู่ในหมวดหมู่ อาหาร และเครื่องดื่ม
  • เว็บไซต์ cooking.kapook.com มี backlink มายังสินค้าหรือบริการของเรา
    สินค้าอยู่ในหมวดหมู่แฟชั่น เครื่องแต่งกาย
  • เว็บไซต์ women.mthai.com/fashion มี backlink มายังสินค้าหรือบริการของเรา เป็นต้น