knowledge


Core Web Vitals ใน Search Console มีประโยชน์อย่างไร?

เมื่อธุรกิจและผู้คนให้ความสนใจบนโลกออนไลน์มากขึ้น Google ซึ่งถือเป็นเว็บ Search Engine ยอดนิยมของคนทั่วโลกจึงจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าชมเว็บได้สะดวก พร้อมรับประโยชน์ในทุก ๆ ด้านอย่างคุ้มค่า เครื่องมือที่ชื่อ Core Web Vitals ซึ่งอยู่ใน Search Console จึงเกิดขึ้นมาและสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุก ๆ คนเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าเว็บไหนทำตามหลักดังกล่าวได้ครบถ้วน ผู้เข้าชมก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดี ตัวเว็บเองก็มีโอกาสพัฒนาขึ้นตามไปด้วย

Core Web Vitals ใน Search Console มีประโยชน์อย่างไร?

เมื่อธุรกิจและผู้คนให้ความสนใจบนโลกออนไลน์มากขึ้น Google ซึ่งถือเป็นเว็บ Search Engine ยอดนิยมของคนทั่วโลกจึงจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าชมเว็บได้สะดวก พร้อมรับประโยชน์ในทุก ๆ ด้านอย่างคุ้มค่า เครื่องมือที่ชื่อ Core Web Vitals ซึ่งอยู่ใน Search Console จึงเกิดขึ้นมาและสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุก ๆ คนเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าเว็บไหนทำตามหลักดังกล่าวได้ครบถ้วน ผู้เข้าชมก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดี ตัวเว็บเองก็มีโอกาสพัฒนาขึ้นตามไปด้วย

Core Web Vitals คืออะไร
อย่างที่กล่าวไปว่านี่คือ 1 ในเครื่องมือที่ทาง Google สร้างขึ้นมา และได้เผยแพร่เพื่อให้ผู้ทำเว็บทุกคนได้นำไปปรับปรุงพร้อมพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อผู้ใช้งานเข้าไปรับชมเนื้อหาต่าง ๆ ก็จะเกิดความประทับใจ มีประสบการณ์ที่ดี หน้าที่หลักของ Core Web Vitals จึงเป็นการปรับตัวเว็บให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัด คือ

1. LCP (Large Contentful Paint)
ตัวชี้วัดในด้านการวัดความเร็วต่อการโหลดเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นชุดเนื้อหาขนาดใหญ่ในหน้าเว็บนั้น ๆ เนื้อหาที่ว่านี้มีตั้งแต่ตัวอักษร, ภาพ, วิดีโอ อธิบายให้เข้าใจง่ายคือ เมื่อเปิดหน้าเว็บนั้นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเนื้อหาทั้งหมดขึ้นมารวดเร็วไม่เกิน 2.5 วินาที แบบนี้นับว่าเป็นเรื่องดี ค่า LCP จะสูง

2. FID (First Input Display)
เป็นจำนวนเวลาทั้งหมดในการตอบสนองคำสั่งที่ผู้ใช้งานได้ดำเนินการกับเว็บไซต์นั้น ๆ เช่น การคลิกหน้าสมัครสมาชิก, การคลิกแถบประเภทเนื้อหาที่ต้องการเข้าไปดู เป็นต้น ซึ่งความเหมาะสมของค่า FID ในการคลิก 1 ครั้ง ไม่ควรเกิน 0.1 วินาที

3. CLS (Cumulative Layout Shift)
ตัวชี้วัดความเสถียรภายในเว็บไซต์ หลัก ๆ คือ เมื่อเข้าไปแล้วชุดเนื้อหาต่าง ๆ ต้องไม่เกิดการดันลงมาด้านล่าง หรือเคลื่อนไหวไปยังส่วนอื่น ๆ ของเว็บทำให้อ่านแล้วไม่สะดวก รวมไปถึงตัวข้อความ รูปภาพ มีมาตรฐานชัดเจน ไม่บิดเบี้ยว ปุ่มกดต่าง ๆ ไม่เลื่อนไปมาจนทำให้กดผิดบ่อย ซึ่งค่า CLS ที่ดีควรอยู่ระหว่าง 0.1-0.25
ประโยชน์ของ Core Web Vitals ใน Search Console

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของ Core Web Vitals ใน Search Console เมื่อสามารถทำตัวชี้วัดที่ระบุไปทั้ง 2 ตัวให้เกิดผลลัพธ์ตามเหมาะสม จะช่วยให้เว็บไซต์เกิดการค้นหาแล้วติดอันดับหน้าแรกของ Google ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะทาง Google จะนำข้อมูลตัวเลขที่ชี้วัดไปพิจารณาว่าเว็บไหนควรอยู่ในหน้าแรกบ้าง

นอกจากการทำอันดับแล้ว ผู้ที่เข้าไปใช้งานในเว็บที่มีค่าตัวชี้วัด Core Web Vitals ใน Search Console ที่ดี ยังได้รับประสบการณ์อันแสนคุ้มค่า และอยากกลับเข้าไปใหม่เป็นประจำ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างการรู้จักให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ อีกด้วย

เมื่อรู้ถึงประโยชน์ของ Core Web Vitals ใน Search Console กันแล้ว หากยังไม่ได้ค่าตามเหมาะสมก็ควรปรับและพัฒนาเว็บของตนเอง จะได้มีโอกาสติดอันดับกับ Google