knowledge


How to do SEO in one article

แนวการทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกบน Google ด้วย SEO 

SEO สำหรับมือใหม่

สิ่งแรกที่เราควรเข้าใจก่อนทำ SEO คือ Algorithm (อัลกอริทึม) อะไร Algorithm เป็น ระบบบนแพลตฟอร์มต่างๆที่พัฒนาให้เกิดความฉลาดเพื่อตอบสนองแก่ผู้ใช้งาน

ยกตัวอย่างเช่น Algorithm ของ Google ก็จะหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการค้นหาของผู้ใช้งาน โดยมีคะแนนในแต่ละส่วนเป็นตัวกำกับว่าเว็บไซต์ใครมีโอกาสที่จะได้อันดับที่ดี แต่เนื้อหาและคีย์เวิร์ดนั้นๆ 

ในส่วนของ Algorithm ของ Google ประกอบด้วย 3 หลักใหญ่ๆ คือ สุขภาพเว็บไซต์ , ปัจจัยภายใน และ  ปัจจัยภายนอก 

สุขภาพเว็บไซต์ 

ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงปัจจัยภายในและภายนอกนั้นสิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงเว็บไซต์ว่ามีสุขภาพอย่างไร ถ้าเรามองภาพว่าเราเป็น Google ที่สามารถกำหนดอันดับเว็บไซต์ได้ เราจะเอาเว็บไซต์ใดมาอยู่ในอันดับต้นๆ แน่นอนครับ ต้องเป็นเว็บไซต์ที่สุขภาพดี โหลดไว ใช้งานง่ายเป็นต้น 

ให้คิดภาพง่ายๆครับ ว่าถ้าเราเป็นหมอแล้วเห็นคนไข้ป่วยเราควรที่จะรักษาก่อนที่จะให้ยาบำรุงคือการทำ ( On-page / Off - page ) ผมจะยกตัวอย่าง ปัจจัยสำคัญหลักๆก่อนในการตรวจสุขภาพเว็บไซต์นะครับ 

 • Speed score website : ความเร็วในการดาวน์โหลดเว็บไซต์ 
 • User experience : ประสบการณ์ใช้งานจาก USER ในเว็บไซต์
 • User interface : ความสวยงามและความน่าใช้งานของเว็บไซต์
 • Mobile friendly : เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายบนโทรศัพท์มือถือและรองรับขนาดหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกัน (Responsive Web Design)

ปัจจัยภายใน (On–page)

การปรับแต่งตัวเว็บไซต์และเนื้อหาภายในเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งในการทำ SEO ให้ติดอันดับที่สำคัญซึ่ง ได้แก่

 • Crawl Ability : โครงสร้างของเว็บไซต์ที่เอื้อต่อการเก็บข้อมูลของ Search Engine
 • Meta tags : คำอธิบายและคีย์เวิร์ดที่แสดงผลบน Search engine 
 • Site Volume : จำนวนหน้าภายในเว็บไซต์ (Index)
 • Site Theme : ลิงก์เชื่อมโยงเนื้อหาภายในเว็บไซต์
 • Text Match : การเลือกใช้คำที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Keyword

ปัจจัยภายนอก (Off-page)

ปัจจัยภายนอกนั้นเราจะเรียกกันว่า Backlinks เป็นลิงค์ที่ผู้อื่นสร้างให้เว็บไซต์ของเรา หรือลิงค์ที่เราสร้างด้วยตัวเราเอง เช่น เราโพสเว็บไซต์เราลงในเว็บไซต์อื่นๆ แต่หากคุณโพสผิดที่เช่น จ้างคนทำเว็บไซต์ที่เป็นเว็บพนัน เว็บโป้ ก็มีโอกาสที่จะถูก Google แบนในที่สุด โดย Off page ประกอบไปด้วย

 • Link Popularity : ปริมาณ Backlinks ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา
 • Site Theme : คุณภาพของเนื้อหาและ Backlinks ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา