knowledge


Voice Search Featured ที่น่าสนใจในการทำ SEO

Voice Search Featured ฟีเจอร์ที่ต้องศึกษาของคนทำ SEO

ปัจจุบันการทำ SEO ไม่ใช่แค่พิมพ์เพื่อค้นหาอีกต่อไป แต่ยังมีรูปแบบที่เรียกว่า Voice Search Featured เป็นฟีเจอร์การค้นหาด้วยเสียงอันถือเป็นรูปแบบใหม่ที่บรรดาคนทำ SEO จำเป็นต้องศึกษาอย่างเข้าใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับของเว็บไซต์ให้มากขึ้นกว่าเดิม เทรนด์นี้เริ่มถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในปี 2020 ที่ผ่านมา และปี 2021 นี้เชื่อว่าจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเอง


Voice Search Featured ฟีเจอร์ที่ต้องศึกษาของคนทำ SEO
เป็นเรื่องปกติที่เทคโนโลยีต้องมีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลา ซึ่งการทำ SEO เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งความทันสมัยที่บรรดาธุรกิจต่าง ๆ ต้องเข้าใจและศึกษาให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะแม้ว่าจากเดิมเคยเป็นผู้นำในวงการเมื่อมีคนค้นหา อาจกลายเป็นค่อย ๆ ถอยอันดับลงเพราะไม่ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

Voice Search Featured เป็นอีกฟีเจอร์ที่ถูกพัฒนาและนำมาใช้งานต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา โดยหลักการง่าย ๆ คือ ใช้เสียงสำหรับค้นหาสิ่งที่ต้องการ ไม่ต้องพิมพ์เป็นคำให้เสียเวลา สะดวกสุด ๆ ในการใช้งาน เช่น ระหว่างขับรถแล้วต้องการค้นหาสถานที่เร่งด่วน เพียงพูดเข้ามาใน Google ก็สามารถขึ้นสถานที่ดังกล่าวได้ทันที ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

ในอดีตการใช้ฟีเจอร์นี้มักมีปัญหาใหญ่คือ เมื่อผู้ใช้งานพูดออกไปแล้วปรากฏว่าเครื่องมือในการค้นหาไม่เข้าใจความหมาย ส่งผลให้การค้นหาผิดพลาดบ่อยครั้ง สาเหตุหลัก ๆ คือ ภาษาพูดกับภาษาของโปรแกรมที่ถูกลงเอาไว้มีความเข้าใจต่างกัน

ทว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนา Voice Search Featured อย่างเต็มระบบ ส่งผลให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว เครื่องมือสามารถค้นหาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างเข้าใจ ไม่ต้องเน้นคำหรือเน้นประโยคแปลก ๆ ให้ยุ่งยาก เพียงพูดโทนธรรมดาด้วยภาษาที่ถูกต้อง ก็จะมีการค้นหาขึ้นมาตามความต้องการทันที

ทั้งนี้การพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่แค่ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ แต่ผู้พัฒนายังได้สร้างเครื่องมือให้เรียนรู้ถึงคำถามหรือประโยคยาว ๆ มากกว่าเดิมตามภาษาของผู้ใช้งาน ทั้งนี้มีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ Voice Search Featured มาให้ดูกัน